Kemo – Işın – Hormun Terapilerinin Ölümü

Dr. Klaus-Ulrich Hoffmann

Günümüz Kanser Terapilerinin Ölümü

“Sadece iki yol var: Ya TIP kendini değiştirecek ya da hastanın bilinçlenmesiyle hastalarını toplu olarak kaybedecek. Hastanın bilgisi olması gereken düzeyde olsaydı kanser terapileri çoktan mezara gömülmüş olurdu.

Kanser hastaları kanserin başlangıç terapisinde ve devamı terapilerde doktorun kendilerine uyguladığı, işkence sınırında olan ameliyat, ışın ve kemoterapiyi istekli olarak kabul ediyorlar. Oysa ki bu terapileri uygulayan doktorlar çoğu kez kendileri ne yapmaları gerektiğini (kansere karşı) bilmez durumdalar.

Benzer bir durum AİDS hastaları için geçerli. AİDS hastalarının bağışıklık sistemlerini acımasızca tahrip eden ilaçlar, ölüm hastayı bu işkenceden kurtarıncaya kadar verilir.

Sert Terapiler için Sert sözler!

Güzel göstermek, örtmek, susmak, yanlış bilgilendirmek geçerli değil.”

Dr. Klaus-Ulrich Hoffmann – Die KREBSSTORY (Kanser Öyküsü)

Tercüme Hasan Yılmaz