ABD Hükümeti Aşılardan Zarar Gören Ailelere Tazminat Ödemeye Defalarca Mahkûm Edildi!

Çok fazla mutluluk duymadan, ABD Aşı Yaralanma Telafisi Programı (VICP), aşıların otizme yol açtığını kabul etti.

Program, belki de daha iyisi, aşı endüstrisini aşı kurbanlarının iddialarından korumak maksatlı olan kongre onaylı bir gösteri mahkemesi olarak adlandırılmalıdır.

Huffington Post’un bildirdiği gibi, rutin bir aşılamadan sonra otizm geliştiren iki çocuğa, otizm sebebiyle hayat boyu gerekli olan özel bakımın maliyetini karşılamak maksatlı milyonlarca dolar tazminat ödendi.  

İlk vaka, 2003 ve 2005 yılları arasında, Kaliforniyalı Ryan adında on yaşında bir çocuğa ait. Ryan’da özellikle kabakulak, kızamık ve kızamıkçığa (MMR) karşı yapılan çoklu aşıları takiben hızlı bir şekilde Otizm Spektrum Bozukluğu (ASD) gelişiyor.

Aşılamadan önce, Ryan tamamen sağlıklı bir çocuk olduğu ve hatta yaşıtlarına göre daha iyi geliştiği belirtiliyor. Fakat kısa süre sonra,19 Aralık 2003’te yapılan MMR aşılamasını müteakip Ryan’da ciddi ve ağır bir beyin enfeksiyonu olan ensefaliti oluşuyor.

“Mahkemenin huzurunda, Ryan ailesinin üyeleri ve arkadaşları, aşıların 2003’ten 2005’e kadarki kümülatif etkisinin, “astım ve ASD şeklinde nöroimmünolojik işlev bozukluğuna” yol açtığını, dile getiriyorlardı. Bu ifade ve iddianın doğruluğunu hükümet birkaç yıl sonra teyit ediyor.

Ryan’ın ailesi mahkeme nihayetinde “aşı planından aldığı zarar” için tazminat alıyor. Bununla birlikte, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı’nın (DHHS, ABD Sağlık Bakanlığı) mahkemenin görüşünü onaylayıp onaylamadığının ayrıntıları da dahil olmak üzere, önemli ayrıntılar kapalı kapılar arkasında bırakılıyor, kamuoyundan gizleniyor.

Benzer şekilde, Emily adlı genç bir kızda da, 15 aylıkken DtaP (difteri, tetanoz, boğmaca) ve MMR, HiB (Haemophilius influenzae tip b) ve Prevenat (pnömokok konjügat aşısı)’ye karşı aşılandıktan sonra bir nöbet bozukluğu ve “başka türlü tanımlanmayan” derin gelişimsel bozukluk “(PDD-NOS) gelişiyor.

Emily’nin mahkeme kayıtlarına göre, aşılamalardan sonra 40.9 ° C ateş; daha sonra nöbetler, nöbet benzeri titreme ve kızamık benzeri bir döküntü gelişiyor.

Başlangıçta, hükümet Emily’nin hastalığının aşıların bir sonucu olduğunu inkâr etmeye çalışıyor. Savunma yetkilileri Emily’nin hasta olduğunu bile inkâr etmeye çalışıyor.

Ancak nihayetinde bir ASD geliştiğini kabul ediliyor ve hükümet Emily’nin ailesine tazminat ödemeyi kabul ediyor.

Emily’nin durumunda, hükümet, aşıların sağlığa zararlı olduğunu açıkça kabul etmiyor. Ancak savunmadan vazgeçip tazminat ödemeyi kabul etmesi aşının zararlı olduğunu kabul etmesi olarak kabul ediliyor.

Mahkemeler geçmişte sessizce ve gizlice, aşıların otizme ve beyin hasarına neden olduğunu itiraf ettiler.

ABD Federal Hasar Mahkemesi, 2008 yılı başlarında, özellikle cıva içeren, bilhassa koruyucu tiyomersal içeren aşıların otizme neden olabileceğini itiraf etti.

Aileyi korumak için kimlik bilgisi verilmemiş olan genç bir kıza da, uygulanan bir çok aşıdan sonra oluşan şiddetli otizm, konuşma kaybı, sözel yönlendirme kaybı veya göz teması eksikliği gibi semptomlar nedeniyle tazminat verildi.

Bir yıl önce, Bailey adında bir çocuğa, MMR aşısının ardından epileptik nöbet geçirmek ve akut yayılmış ensefalit (ADEM) geliştirmekten dolay tazminat verildi.

Bailey’in ailesi, mahkemenin isteksizce, aşıdan dolayı oluştuğunu kabul ettiği hasar nedeniyle tazminat aldı.

Hasan Yılmaz

Kaynak: GM-Gesund-Magazin