Alkol: Erken Demansın ana nedeni

www.Zentrum-der-gesundheit.de

Alkol: Erken Demansın ana nedeni

Alkol, Demans ve Alzheimer için bir risk faktörü olarak kabul edilir.

Özellikle nispeten genç yaşlarda (65 yaşından önce) başlayan demans için alkol en önemli sebeplerden biridir. Alkol kullanımına, genetik yapıya kıyasen, kolayca müdahale edilebildiğinden dolayı, alkol kullanılmadığı takdirde birçok demans vakası önlenebilir. Bilhassa alkolün aşırı tüketimi demansa sebep olabilmektedir. Ama aşırı alkol alan her kes aşırı aldığının farkında değil.

Alkol Demans için en önemli risk faktörlerinden biridir.

Demansın gerçek nedeni bilinmemektedir. Demans oluşumuna sebep olabilecekleri söylenen birçok faktörden söz edilmektedir. Resmi olarak aşağıdaki risk faktörler sayılmaktadır:

 • Kafa yaralanmaları (darbe şeklinde)
 • Ailede demans, yakın aile fertlerinde demans
 • İnme
 • Hipertansiyon, lipit metabolizması bozuklukları, obezite
 • Sigara içme
 • İlaçlar (örneğin statinler)

Diğer risk faktörleri veya olası nedenler burada tarif ettiğimiz (Alzheimer nedenleri), ki çoğunlukla olduğu gibi bu nedenler henüz resmen tanınmadı:

 • Şeker
 • Alüminyum ve ağır metaller
 • Vitamin ve mineral eksikliği
 • Diş iltihap ve çürümeleri
 • Bozulmuş bağırsak florası

Alkol da aynı şekilde demans için bir risk faktörüdür. Ancak şimdiye kadar alkol nedeniyle oluşan demans riskinin hangi çapta olduğu bilinmiyordu.

Tüm Genç Yaş Demans vakalarının yarısından fazlası alkol içmekten kaynaklanıyor.

Şubat 2018’de Fransız tıp dergisi The Lancet Public Health ‘de yayınlanan bir Fransız çalışmasında bu konuyla ilgili olarak bir milyondan fazla demans hastasının verileri incelendi.Çalışmada alkolün zihinsel hastalıkların, davranışlar ve alkol tüketimi ile ilişkilendirilen kronik hastalıklar üzerinde ki etkisi araştırılıdı.57.000 katılımcı sözde erken demanstan muzdaripti, yani 65 yaş öncesi demans. Bu demans hastalarının çoğunluğunun (%57 si) hastalığı yüksek alkol alımına bağlı olarak oluşmuştu. Yani bu insanlar alkol almasalardı veya yüksek oranda almasalardı sağlıklı kalacaklardı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) erkeklerde günlük 60 gramdan ve kadınlarda 40 gram alkol tüketimini “aşırı alkol tüketimi” olarak adlandırmaktadır.60 g alkol yaklaşık 5 bira şişesine (330 ml) veya1 şişe şarap (0.7) veya 10 tekila (à 2 cl) karşılık gelir.40 g alkol yaklaşık 3 bira şişesine (330 ml) veya 450 ml şarap (0.7) veya 6,5 tekila (à 2 cl) karşılık gelir.

Demans erken ölüme yol açar

CAMH Ruh Sağlığı Enstitüsü’nün çalışma yazarı ve direktörü, politika araştırmacısı Jürgen Rehm çalışmanın sonucunu şöyle ifade ediyor:

“Sonuçlarımız, aşırı alkol tüketimi ve alkol tüketiminden kaynaklı hastalıkların, çoğunlukla erken ölümle sonuçlanan erken demansın sebebi olduğunu gösteriyor”.

Alkolün kötüye kullanımı ortalama 20 senelik bir erken ölüme sebep olmaktadır ki bu durum da genellikle alkol kaynaklı demansın sonucudur.

Ayrıca aşırı alkol alanlar demans oluşumunu kolaylaştıran sigara içmek, sağlıksız beslenmek gibi yanlışlara da kolay meylederler. Bu da aşırı kilo, yüksek tansiyon ve şeker hastalığına sebebiyet verir. Bu hastalıklarda demans oluşumunu kolaylaştırır.

Reklam: Bu ürün dikkatinizi çekebilir

ATC Vital Kayısı Çekirdeği Yağı 500 ml

Demansı önlemek, alkolden kaçınmak

Dr. Bruce Pollock, aynı şekilde CAMH (Bağımlılık Merkezi ve

Ruh sağlığı) görevlisi:

“Çoğunlukla, demansı önleme maksatlı alkol tüketiminin bırakılması tavsiyesine geç kalınmaktadır. Erken demanstan kaçınmak isteyen herkes alkol tüketimi alışkanlığını sürekli kontrol etmeli. Bağımlılık işaretleri görür görmez doktora başvurmalı. Ayrıca alkolün küçük miktarlarda da zararlı olduğunu hatırlatıyoruz.

Tercüme: Sağlık ve Sen

Not: Kaynak sahibi tercüme hatalarından sorumlu değildir!

 

KAYNAK:

https://nachrichten.zentrum-der-gesundheit.de/alkohol-ursache-fuer-demenz-180204021.html