Canlı Gıda Ölü Gıdaya Dönüşürse

Canlı Gıda Ölü Gıdaya Dönüşürse Dr. Barbara Hendel/Peter Ferreira

Canlı Gıda Ölü Gıdaya Dönüşürse

Gıda değişikliğinin nelere sebep olduğuna dair en etkili açıklamaları Oxford Çalışmalarında görebiliriz. Bu çalışmalarda inek sütü üzerinde hem bilimsel olarak hem kimyasal olarak hem analitik açıdan hem de biyofiziksel olarak incelemeler yapıldı. Biyokimyasal olarak, inek sütünün oldukça yoğun oranda yüksek kalsiyum içerdiği ve bu oranın içerisinde çok fazla protein bulunduğu keşfedildi. Biyofiziksel olarak ise elektromanyetik frekans deseninde yer alan düşük frekanslı alanlar incelendi. İnek sütündeki bu doğal bütünsel yapının içerisinde farklı dalga boylarına bağlı bir enerji spektrumu olduğu tespit edildi. Biyokimyasal açıdan bakıldığında, kalsiyum ya da protein gibi elementlerin moleküler bileşimlerinin büyük önem taşıdığı kanıtlanmıştır. Yapılan açıklama, protein ve kalsiyumun biyokimyasal olarak inek yavrusunun kemik ve kas gelişimi için önemli olduğunu söylüyordu.

Deneyin devamında inek sütü Almanya’daki gıda maddesi yasalarının uygun gördüğü bir işleme tabi tutuldu: Süt pastörize edilerek daha uzun ömürlü hale getirildi. Bu işlem için kullanılan süt tek bir inekten alındı ve diğer ineklerin sütü ile karıştırılmadı.

Pastörize edilmiş inek sütü incelendiğinde, içeriğinde hala aynı miktarda kalsiyum ve protein olduğu tespit edildi. Yani kimyasal açıdan herhangi bir değişiklik olmadı.

Biyokimyacılar sonuçtan memnundu, çünkü inek yavrusuna verilecek sütün içerisinde temel yapı malzemesi olan kalsiyum ve protein miktarında herhangi bir değişiklik tespit edilmemişti. Ancak yavru bu pastörize sütle beslenmeye başladıktan sonra çok fazla büyümeye fırsat bulamadı. En fazla üç haftanın sonunda öldü.

Peki, kimyasal açıdan her şey aynı kalmış olmasına rağmen bu nasıl gerçekleşebildi? Pastörize işlem nasıl olup da yavrunun ölmesine neden oldu? Araştırmalar gösterdi ki, pastörize işlemi esnasında sütün geometrik kristal yapısı bozulmuştu. Bu süt artık yavrunun bedenine kendi kendini yenileyebilme gücünü vermiyordu. Başka bir deyişle, bu süt artık canlı değildi. (Dr. Barbara Hendel/Peter Ferreira’nın „Su & Tuz“ isimli eserinden)

 

Sağlık ve Sen