Hastalıklar gelişen teknoloji, ilerleyen bilim ve artan refaha rağmen neden önlenememektedir?

Hastalıklar gelişen teknoloji, ilerleyen bilim ve artan refaha rağmen neden önlenememektedir?

“Hastalık Nedir?” başlıklı yazımızda aslında tıp dünyası tarafından hastalık diye adlandırılan şeyin, gerçek hastalığı (vücutta oluşan arıza) haber veren ve hastalığın onarımı için vücut tarafında üretilen bir mekanizma “semptom” olduğunu görmüştük. Belki birileri bunun böyle olmadığını, bunu nereden çıkardığımızı sorabilir. Bu soruya cevabımız basittir. Bunun böyle olduğunu uygulanan tedavi yöntemlerinden ve verilen ilaçlardan anlıyoruz. Bu tedavi yöntemlerinin ve uygulanan ilaçların genellikle semptomları baskılamaya yönelik olduğu bilinmektedir. Mesela vücudun ateşini düşürmek için ateş düşürücü kullanmak, ağrılara karşı ağrı kesiciler kullanmak, iltihaba karşı iltihap kurutucu kullanmak, kolesterole karşı kolesterol düşürücü “statinler” kullanmak, kanser tümörlerine karşı kemo kullanmak vs.

Bu noktada yazımızın başlığında sorduğumuz soruya cevap aradığımızda aslında hastalık teşhis ve tedavi yönteminde bir sıkıntı olabileceğini düşünmek gerekiyor. Biraz konuyu açalım.

Son 100 – 120 yılda hastalıkların endüstri ülkelerindeki gelişimine baktığımızda kimsenin inkâr edemeyeceği bazı gerçekleri görüyoruz:

  • Kronik ölümcül hastalıklarda yüksek bir artış görülmektedir. Kanser, diyabet, kalp damar, sindirim hastalıkları gibi.
  • Akut (mikrobiyel) iltihaplı ölümcül hastalıklarda ise ciddi bir azalma söz konusu. Bunun daha çok değişen hijyen ortamından ve antibiyotik kullanımından kaynaklandığı kabul görmektedir.
  • Hastalıkların sayısal olarak da yüksek artış gösterdiği açıkça görülmektedir. 100 sene kadar önce bir iki düzineyle ifade edilen hastalık sayısı günümüzde 60.000 gibi rakamlarla ifade edilmektedir.

Bu durumda son 100 senede, bilhassa kronik hastalıkların artışındaki sebepleri araştırmak gerekiyor. Önce sağlığı olumlu ve olumsuz etkileyebileceği kabul edilen faktörlere bakalım:

İlaç teknolojisi
  • Bilim:           Son 100 senede bilim baş döndürücü bir hızla ilerleme sağlamış.
  • Teknoloji:    Aynı şekilde bilimle paralel bir yükseliş yaşamış
  • Refah:          Bilim ve teknolojiyle birlikte refah da yükselmiş.
  • Gıda:            İki mühim değişim gerçekleşmiş: a.) Bolluk oluşmuş; b.) Gıda endüstriyelleşmiş
  • İlaç:              İlaç kimyevileşmiş
  • Tıp:               Hekimlikten (hikmet tıp’ı) doktorluğa (sorgulamayan, doktrini ilaç yazmak) geçen ve ilaç sanayiinin kontrolüne giren bir tıp oluşmuş

Bilhassa ilk 3 madde, bilim-teknoloji ve refah aslında hastalıkların çoğalmasını değil azalmasını netice vermeliydi. Gıdanın bollaşması da hastalıkların azalmasına katkı sağlamalıydı. Ama netice tam tersi olmuş. Toplumun her kesiminde hastalıklar istila harekâtı başlatmış gibi. Neredeyse sağlıklı tek bir fert, hatta tek bir bebek bile yok. Engelli sayısı ürkütücü boyutlarda. Kısırlık, cinsel sıkıntılar neslin devamının bile tehlikede olduğu şeklinde yorumlanıyor.

REKLAM

Tamam da hastalıkların bu hale gelmesini önlemek vazifesi kimindi? 100 senede kanser gibi hastalıkların 150 kat (%15000) artmasına engel olamamış TIP ve İlaç sanayine bu vazifeyi vermiş olmak bir çıkmaz değil mi? Hangi kurum ve kuruluş bir problemi çözmesi için vazifelendirdiği elemanlarının kendisini 100 sene oyalamalarına katlanır, vazifelerine son vermez? Doğruyu söylemek gerekirse hiçbir işveren böyle bir elemana bir sene bile katlanmaz. Doğrusu TIP ve ilaç sanayii bugüne kadar bu durumu büyük bir başarıyla gizlemeyi başarmıştır. Gizlemeyi bir yana bırakın elde ettikleri güçle başarısızlıklarını başarı gibi topluma kabullendirmeyi de başarmışlar.

Bu yazılanlardan birileri beni TIP düşmanı diye görebilir veya başka şekilde itham edebilir. Ama bu, yazdıklarımın doğru olduğunu ispatlamaktan öteye geçmeyecektir. Çok açık ve anlaşılır sorular sordum. Yine inkâr edilemez tespitler yaptım. Ve kesinlikle tıp düşmanı değilim. Sadece bugünkü şekliyle bu tıp ve ilaç sanayii ile bir yere varılamayacağını söylüyorum.

Devam edecek……

Kaynak: http://www.tvbolu.com/yazar/1219/hasan-yilmaz/hastaliklar-gelisen-teknoloji-ilerleyen-bilim-ve-artan-refaha-ragmen-neden-onlenememektedir-2